ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
159/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5363-1125
โทรสาร : 0-5363-1129
Facebook : vbac.co.th