:: คุรุสภา
:: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
:: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
:: กรมจัดหางาน
:: สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย
:: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

:: ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย

:: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

+++++++++++++++++++++++

จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์vbac :: 1017446

เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2556

 


Bio-Diesel – ไบโอดีเซลในปีพ.ศ 2549VBAC จะสามารถนำน้ำมันไบโอดีเซล ตรา VBAC ออกสู่ตลาดการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันที่ใช้แล้วมา เข้ากระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและจะนำเอาสบู่ดำมาผลิตโดยการที่เอานักเรียน มาช่วยคิดร่วมกับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์รวมถึง ครู-อาจารย์ของ VBAC ซึ่ง ตอนนี้พัฒนาไปในระดับหนึ่ง แล้ว อุปกรณ์ เครื่องมือ ได้ออกแบบและผลิตขึ้นมา และ ถ้าหากเครื่องมือและสินค้าเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยทางโรงเรียน VBAC จะต้องไป
จดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองอย่างเต็มตัว

ตอนนี้โรงเรียน VBAC ปลูกสบู่ดำไว้ในพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบถึงแม้ว่าผลผลิตต่อไร่ ของสบู่ดำจะไม่สูงมากนักถ้าเทียบกับปาล์ม แต่ผลการวิจัย ออกมาแล้วว่าสบู่ดำมีีประสิทธิภาพดีกว่าในการ นำไปทำเป็นเชื้อเพลิงและนอกจากจะได้น้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำแล้วยังทำให้เกิด กลีเซอรอลซึ่งสูงมากนำไปผลิตเป็นน้ำยาล้างจานผลิตเป็นเครื่องสำอางค์และจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากสบู่ดำแล้วน้ำมันเก่าก็สามารถกลั่นกรองผลิตเป็น น้ำมันไบโอดีเซลได้คุณภาพที่ดีเท่าเทียมกับสบู่ดำ


การออกแบบเชิงนิเวศของระบบอุตสาหกรรมในอนาคตที่ชุมชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมการตัดสินในการผลิตสินค้า ขึ้นมาสัก 1 ชิ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใคร่ครวญ ถึงผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หน้าดิน แม่น้ำ อากาศ จนมากเกินไปชุมชนที่ยั่งยืน จะปฏิเสธ และหันหน้าเข้าสู่หนทาง แห่งการพึ่งพาตัวเองที่พอดี พอเพียง ยั่งยืน ในส่วนของ VBAC ได้ออกแบบระบบอุตสาหกรรมต้นแบบเชิงนิเวศ ที่เน้นการพึ่งพา ตัวเองสำคัญ เริ่มจากการผลิต Methyl-ester เป็นจุดเริ่มต้น
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
Viroon Business Administration and Technological College
159/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 0-5363-1125 แฟกซ์ 0-5363-1129